Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

59,62

+0,33

+0,56%

Dầu Brent giao ngay

62,98

+0,39

+0,62%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,58

+0,03

+0,98%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

168,95

+1,10

+0,66%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

184,94

+1,05

+0,57%