Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,22

-0,14

-0,23%

Dầu Brent giao ngay

64,83

-0,12

-0,18%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,01

+0,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

188,90

-0,50

-0,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

186,30

-0,17

-0,09%