Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,04

-0,07

-0,13%

Dầu Brent giao ngay

55,74

-0,12

-0,21%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

174,10

-0,07

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

165,11

-0,09

-0,05%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,17

-0,02

-0,50%

Nguồn: Bloomberg.com