Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,83

-0,24

-0,36%

Dầu Brent giao ngay

71,84

-0,18

-0,25%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,69

+0,00

+0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,20

-0,26

-0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,83

-0,55

-0,26%