Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,27

+0,19

+0,41%

Dầu Brent giao ngay

48,48

+0,19

+0,39%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,04

+0,24

+0,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

142,85

+0,31

+0,22%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,02

-0,01

-0,20%

Nguồn: Bloomberg.com