Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,96

-0,40

-0,60%

Dầu Brent giao ngay

75,63

-0,25

-0,33%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,01

-0,24%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,09

-0,90

-0,43%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

215,16

-1,02

-0,47%