Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,46

-0,03

-0,07%

Dầu Brent giao ngay

47,72

-0,02

-0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,42

-0,66

-0,43%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

147,28

-0,09

-0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,01

+0,02

+0,80%

Nguồn: Bloomberg.com