Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,69

+0,06

+0,09%

Dầu Brent giao ngay

72,72

-0,09

-0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,02

-0,61%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,73

-0,19

-0,09%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,05

+0,08

+0,04%