Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,47

-0,23

-0,33%

Dầu Brent giao ngay

76,79

-0,33

-0,43%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,81

+0,01

+0,29%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

217,64

-1,24

-0,57%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

221,70

-0,50

-0,23%