Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

56,71

-0,05

-0,09%

Dầu Brent giao ngay

63,13

-0,03

-0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,53

-0,76

-0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

193,16

-0,05

-0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,14

-0,03

-0,82%

Nguồn: Bloomberg.com