Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

56,80

+0,20

+0,35%

Dầu Brent giao ngay

62,80

+0,36

+0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

165,36

+0,69

+0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

191,04

+0,60

+0,32%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,72

+0,00

+0,04%

Nguồn: Bloomberg.com