Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,44

-0,14

-0,27%

Dầu Brent giao ngay

61,09

-0,36

-0,59%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,08

-0,04

-1,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

147,08

-0,74

-0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

187,00

-0,65

-0,35%