Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,81

+0,10

+0,16%

Dầu Brent giao ngay

64,67

+0,03

+0,05%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,00

+0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

189,30

+0,67

+0,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

187,90

+0,51

+0,27%