Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,18

+0,07

+0,13%

Dầu Brent giao ngay

55,89

+0,03

+0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,15

-1,02

-0,59%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,95

-0,25

-0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,23

+0,04

+1,26%

Nguồn: Bloomberg.com