Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,98

-0,48

-1,03%

Dầu Brent giao ngay

48,30

-0,42

-0,86%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,72

-1,23

-0,82%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

144,09

-0,68

-0,47%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,01

+0,27%

Nguồn: Bloomberg.com