Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,01

-0,07

-0,15%

Dầu Brent giao ngay

48,38

-0,04

-0,08%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,57

-0,04

-0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,18

+0,01

+0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,01

+0,24%

Nguồn: Bloomberg.com