Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,77

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

52,00

-0,10

-0,19%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,80

-0,50

-0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,35

-0,11

-0,07%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,01

+0,02

+0,74%

Nguồn: Bloomberg.com