Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,51

+0,31

+0,46%

Dầu Brent giao ngay

72,84

+0,23

+0,32%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

+0,00

+0,03%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,10

+1,63

+0,81%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,30

+0,60

+0,28%