Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,21

-0,09

-0,18%

Dầu Brent giao ngay

55,04

-0,12

-0,22%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

163,61

-1,12

-0,68%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

176,45

-0,40

-0,23%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,06

+0,00

+0,13%

Nguồn: Bloomberg.com