Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,00

-0,20

-0,38%

Dầu Brent giao ngay

55,79

-0,18

-0,32%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,10

-0,57

-0,37%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,16

-0,66

-0,40%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,05

+1,65%

Nguồn: Bloomberg.com