Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

55,07

-0,63

-1,13%

Dầu Brent giao ngay

61,42

-0,79

-1,27%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,64

-2,48

-1,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,86

-1,84

-0,96%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,08

-0,02

-0,71%

Nguồn: Bloomberg.com