Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,10

+0,06

+0,11%

Dầu Brent giao ngay

63,34

+0,03

+0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,49

+0,42

+0,25%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

191,05

+0,06

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,69

+0,01

+0,19%

Nguồn: Bloomberg.com