Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,46

+0,74

+1,55%

Dầu Brent giao ngay

51,54

+0,62

+1,22%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,72

+1,37

+0,87%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,81

+1,62

+1,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,01

+0,48%

Nguồn: Bloomberg.com