Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,02

+0,06

+0,10%

Dầu Brent giao ngay

64,92

+0,03

+0,05%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,01

+0,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

192,46

+0,03

+0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,69

-0,02

-0,01%