Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,91

+0,07

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

50,91

+0,07

+0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,15

+0,54

+0,34%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,69

+0,36

+0,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,39

-0,04

-1,05%

Nguồn: Bloomberg.com