Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,07

+0,11

+0,16%

Dầu Brent giao ngay

78,32

+0,09

+0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

-0,01

-0,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

219,92

-0,10

-0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

225,00

+0,04

+0,02%