Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,66

-0,07

-0,16%

Dầu Brent giao ngay

47,00

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

143,35

+0,08

+0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,28

+0,26

+0,18%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,01

+0,44%

Nguồn: Bloomberg.com