Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,69

+0,20

+0,45%

Dầu Brent giao ngay

47,13

+0,16

+0,34%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,33

+0,24

+0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,20

+0,34

+0,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,57

-0,02

-0,73%

Nguồn: Bloomberg.com