Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,68

+0,09

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

50,87

+0,14

+0,28%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,23

+0,56

+0,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

161,09

+0,52

+0,32%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

0,00

0,00%

Nguồn: Bloomberg.com