Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,05

-0,06

-0,11%

Dầu Brent giao ngay

55,70

-0,05

-0,09%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,95

+0,16

+0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,54

+0,49

+0,30%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,02

+0,65%

Nguồn: Bloomberg.com