Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,84

+0,39

+0,76%

Dầu Brent giao ngay

57,78

+0,61

+1,07%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

163,25

+1,03

+0,63%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,01

+1,31

+0,73%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

-0,03

-1,00%

Nguồn: Bloomberg.com