Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45.55

-0.26

-0.57%

Dầu Brent giao ngay

46.68

-0.27

-0.58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

133.54

+0.04

+0.03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

143.63

-0.76

-0.53%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2.70

-0.01

-0.30%

Nguồn: Bloomberg.com