Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

55,34

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

61,93

+0,06

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,92

+0,04

+0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

191,13

+0,26

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,09

+0,01

+0,45%

Nguồn: Bloomberg.com