Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,15

+0,29

+0,59%

Dầu Brent giao ngay

52,16

+0,35

+0,68%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,88

+1,54

+0,97%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

151,94

+0,70

+0,46%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

-0,03

-0,87%

Nguồn: Bloomberg.com