Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,20

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

65,10

-0,02

-0,03%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

+0,00

+0,04%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

192,12

-0,36

-0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,48

+0,19

+0,10%