Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,35

+0,14

+0,30%

Dầu Brent giao ngay

48,02

+0,19

+0,40%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

159,11

+0,29

+0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

140,59

+0,28

+0,20%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,07

-0,03

-1,34%

Nguồn: Bloomberg.com