Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,09

+0,24

+0,49%

Dầu Brent giao ngay

52,03

+0,21

+0,41%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,06

+0,52

+0,33%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

151,57

+0,61

+0,40%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,35

+0,01

+0,15%

Nguồn: Bloomberg.com