Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,00

-0,31

-0,43%

Dầu Brent giao ngay

78,12

-0,31

-0,40%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,83

-0,01

-0,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

220,04

-0,44

-0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,20

-0,70

-0,31%