Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,77

-0,24

-0,34%

Dầu Brent giao ngay

75,10

-0,23

-0,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

+0,02

+0,58%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

210,39

-0,28

-0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,18

-0,16

-0,07%