Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,70

+0,15

+0,32%

Dầu Brent giao ngay

51,01

+0,21

+0,41%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,56

+0,61

+0,39%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

160,77

+0,81

+0,51%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

-0,02

-0,85%

Nguồn: Bloomberg.com