Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,47

+0,11

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

55,79

+0,14

+0,25%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,41

-0,06

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

162,87

-0,04

-0,02%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,85

0,00

-0,07%

Nguồn: Bloomberg.com