Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,82

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

57,81

-0,01

-0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

161,47

-0,22

-0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,37

+0,08

+0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,02

+0,81%

Nguồn: Bloomberg.com