Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,97

+0,05

+0,07%

Dầu Brent giao ngay

81,42

+0,01

+0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,26

+0,02

+0,52%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

198,36

+0,63

+0,32%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

234,08

+0,06

+0,03%