Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

55,36

+0,22

+0,40%

Dầu Brent giao ngay

61,32

-0,04

-0,07%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

172,14

+0,77

+0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

190,57

+0,36

+0,19%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,07

+0,01

+0,46%

Nguồn: Bloomberg.com