Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,15

-0,51

-1,05%

Dầu Brent giao ngay

51,19

-0,46

-0,89%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,77

-1,66

-1,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,25

-1,39

-0,92%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,01

+0,19%

Nguồn: Bloomberg.com