Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,67

+0,18

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

79,25

-0,03

-0,04%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,82

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

224,95

-0,04

-0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,87

-0,05

-0,02%