Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,12

+0,06

+0,09%

Dầu Brent giao ngay

72,28

+0,44

+0,61%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

+0,01

+0,36%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

200,92

+0,70

+0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,41

+0,98

+0,48%