Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,89

+0,11

+0,24%

Dầu Brent giao ngay

50,44

+0,17

+0,34%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,59

+0,21

+0,13%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

157,77

+0,33

+0,21%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,89

0,00

-0,14%

Nguồn: Bloomberg.com