Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,42

-0,04

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

71,34

-0,09

-0,13%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

+0,01

+0,34%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

198,65

-0,09

-0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,79

+0,15

+0,07%