Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,13

+0,16

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

69,45

+0,07

+0,10%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,00

+0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

187,17

+1,33

+0,72%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,99

+0,08

+0,04%